– Bilfag er et framtidsrettet valg

Tore Myrberg, Agderposten Medier
Sam Eyde videregående skole står tilnærmet tom for sommeren, men i midten av august fylles klasserommene med elever på nytt. Dag Rekdal håper dette inkluderer mange motiverte elever på bilfag.


Totalt har man 53 skoleplasser innen bilfag som skal fylles ved Sam Eyde. Og dette er den eneste skolen i fylket for de som ønsker å gå et slikt utdanningsløp.
– Skal du gå bilfag i Aust-Agder må du gå her på Sam Eyde. Det er veldig positivt for oss ved opplæringskontoret for bilfag. Vi får god kontroll og tett kontakt med elever og lærere, forteller Rekdal, som er daglig leder ved kontoret.

Ikke alle får førstevalget
For neste skoleår har fylkeskommunen bestemt at det skal opprettes 38 plasser ved linjen for kjøretøy og 15 plasser på bilskade, lakk og karosseri.
– Så langt er det 48 av de som har søkt som har kjøretøy som førstevalg og fire som har bilskade. I tillegg kommer de som har valgt bilfag, men ikke på førsteplass.
De som nå skal ta fatt på bilfag har allerede ett år bak seg på videregående, og da som hovedregel fra linjen TIK.
– Det står for teknisk industriell produksjon. Men, det er også mulig å komme inn på bilfag etter å ha gått elektro.

Lærlingplass som mål
De som allerede har kommet seg igjennom andre året på videregående med bilfag, er som regel på vei ut som lærling.
– De fleste knytter kontakter mens de er på utplassering. Derfor er det viktig at elevene har utplassering i bedrifter som tar inn lærlinger. Om man står på, er dyktig og kjemien stemmer, får man ofte lærlingplass.
For de som ikke får dette tilbudet, jobbes det hardt for å skaffe intervjuer i aktuelle bedrifter.
– Pr. nå har vi 32 lærekontrakter, og det er høyt så tidlig. Jeg regner med at vi havner på rundt 40 kontrakter. En av tingene som er litt ekstra morsomt i år, er at vi har fått første jente inn på lærekontrakt på store kjøretøy. Hun skal til Trucknor på Blakstadheia.

Flinke i Aust-Agder
I det hele er Dag Rekdal veldig godt fornøyd med bedriftene i Aust-Agder når det gjelder evnen og viljen til å ta inn lærlinger.
– De tar virkelig et ansvar med å utdanne og rekruttere fagarbeidere til bransjen. Bedriftene i Aust-Agder har en høy andel i forhold til mange fylker.
Samtidig er det ikke alle som velger å gå videre som lærlinger etter to år på videregående.
– Noen ønsker å ta påbygg og noen velger å gjøre noe annet. Men, for de som virkelig vil er muligheten for å få en lærekontrakt gode. Det som er viktig er at man viser interesse for faget, og at man har lyst til både å lære og jobbe.

Mulighetenes yrke
Det at mange også får tilbud om jobb etter endt læretid, gjør at Dag Rekdal ser på bilfaget som mulighetenes yrke. For det vil ta mange år før bilene ikke lengre er hovedtransportmåten til folk flest.
– Og tenk deg den teknologiske framtiden disse vil møte. En flott kombinasjon av data, teknikk og mekanikk. For mange framstår dette som en stor godtepose.
I tillegg har Rekdal med sin egen bakgrunn fra bransjen god innsikt i arbeidsforholdene hos de aktuelle bedriftene i Aust-Agder.
– Bilbransjen er en bransje hvor folk trives veldig godt, og hvor folk ofte blir lenge i bedriften, avslutter han.