Beste nybilsalg på 30 år

2015 ble et knallår for nybilsalget i Norge. Ikke siden 1986 har bilsalget vært høyere. Samtidig er det tydelige tegn på et bilmarked i endring.

Det ble registrert 150.686 nye personbiler i fjor. Tar vi med bruktimporten ble det registrert totalt 172.442 personbiler, og dermed ble 2015 ble det nest største bilåret i historien, bare slått av 1986 med totalt 175.885 personbiler.
Antall førstegangsregistrerte nye personbiler økte med 4,5 prosent i forhold til 2014. Bruktimporten sak med 12 prosent, viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Marked i endring
Bilmarkedet i Norge er i endring. I 2015 fikk elbilene en markedsandel på 17,1 prosent, en økning på 4,6 prosentpoeng sammenlignet med 2014. Antall ladbare hybrider fikk en kraftig økning i 2015, ikke minst fordi tilbudet av slike biler ble mye større. I 2014 ble det registrert 1678 ladbare hybrider i Norge, i 2015 økte antallet til 7964 biler, en økning på 374 prosent!
Samtidig ble dieselandelen kraftig redusert, fra 48,8 prosent i 2014 til 40,9 prosent i 2015.

33 254 nye varebiler
Det ble registrert 33.254 nye varebiler i 2015, det er 3643 flere (+12,3 %) enn i 2014.
Holder vi campingbiler registrert som varebiler utenom (1988), ble det registrert 31.266 varebiler i 2015. I 2014 var antall registrerte varebiler uten campingbilene 27 786.
CO2-utslippet synker
I 2015 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 100 g/km, 10 g/km lavere enn i 2014. For personbilene med bensinmotor ble utslippet uforandret fra 2014 - 119 g/km. Utslippet fra personbilene med dieselmotor ble redusert med 1 g/km til 132 g/km.
Hovedårsaken til den store reduksjonen i samlet gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler er den store andelen elbiler med nullutslipp og en økende andel lavutslippsbiler (biler med utslipp under 50 g/km CO2).
12,4 % med hybriddrift
Det ble registrert 18 711 nye personbiler med hybriddrift i 2015, 59,9 % flere enn i 2014. Det ga en markedsandel på 12,4 %, mens markedsandelen for personbiler med hybriddrift var 8,1 % i 2014.
7964 av de nye personbilene med hybriddrift som ble registrert i 2015 var ladbare. I 2014 var 1678 av de nye personbilene med hybriddrift ladbare.
Det ikke registrert varebiler med hybriddrift, i 2015 eller i 2014.

25 788 nye nullutslipp personbiler
Det ble registrert 25 788 nye personbiler med nullutslipp i 2015, en økning på 42,5 % i forhold til 2014 da det ble registrert 18 094 nye personbiler med nullutslipp. Med unntak av 9 biler med hydrogendrift var de resterende nullutslipp personbilene elbiler. I 2014 var 4 av de nyregistrerte nullutslipp personbilene med hydrogendrift.
37,7 % av de nyregistrerte personbilene i 2015 hadde firehjulsdrift. I 2014 var firehjulsdriftandelen 34,0 %.

20 på topp
Antall M.andel Endring
1. Volkswagen 21 659 15,0 +21,6
2. Toyota 16 000 11,1 +0,1
3. Volvo 11 325 7,9 -11,9
4. BMW 9 602 6,7 -0,4
5. Ford 7 821 5,4 +8,2
6. Nissan 9 192 6,4 -9,5
7. Mercedes-Benz 6 603 4,6 +16,3
8. Skoda 7 451 5,2 +0,5
9. Mazda 6 119 4,2 +9,5
10. Audi 7 077 4,9 -5,5
11. Mitsubishi 5 238 3,6 +10,5
12. Peugeot 6 555 4,5 -15,5
13. Kia 4 409 3,1 +5,1
14. Tesla 4 042 2,8 -0,1
15. Subaru 2 478 1,7 +51,5
16. Opel 2 947 2,0 +12,6
17. Suzuki 2 848 2,0 +8,4
18. Renault 2 633 1,1 +64,2
19. Hyundai 2 243 1,6 +10,2
20. Honda 2 127 1,5 0,0