Ingen bil er for stor, og ingen er for liten

Linda Marie Anderstrøm, Agderposten Medier
Bertel O Steen Agder består av tre avdelinger, Arendal, Kristiansand og Kristiansand Vare-Last-Buss, og representerer et bredt produktspekter både på salg av nye biler, brukte biler, og ikke minst på servicemarkedet. Sistnevnte er et viktig område for bedriften, som i tillegg til personbil og varebil også tar imot og utfører reparasjoner på storbiler som lastebiler og busser.

En butikk på hjul

På samme måte som en varebil ofte er en kjørende butikk, er en lastebil eller en buss i stor grad avhengig av kontinuerlig drift, og en uforutsett stans grunnet feil på kjøretøyet får ofte store konsekvenser. En vesentlig forskjell på storbil og personbil, utover det åpenbare, er nettopp ved behov for serviceopphold. En personbil er utvilsomt enklere å erstatte midlertidig enn en bil som fungerer som en butikk, eller som har varelast som skal transporteres videre.

Forståelse og respekt for nyttekjøretøy og denne kundegruppens behov ligger til grunn i hvordan de arbeider på Bertel O Steen for å kunne bistå sine kunder best mulig.

- Næringskunder er svært sårbare, ved driftsstans er det ofte akutt. Vi tilbyr 24-timers service, og har egen servicebil som alltid er på vakt, forteller Leif Erik Vik, daglig leder for Bertel O Steen Agder.

Han kjenner godt til hvilke faktorer som er avgjørende for å gi en god kundeopplevelse til kundene. I 1991 startet han selv som lærling på mekanisk verksted i, og har gått gradene frem til han nå ved årsskiftet overtok som daglig leder i selskapet.

- Det handler om trygghet for kundene. Trygghet i dette segmentet av bilbransjen innebærer å kunne gi god hjelp raskt. Ting går i stykker, også kjøretøy. Da gjelder det å kunne ordne opp for de som er ute på veien, forteller han.
Og for å sikre rask og effektiv assistanse for kundene har Bertel O Steen en tydelig strategi som alle er kjent med, og arbeider etter.

Ett lag
Bertel O Steens tre avdelinger i Agderfylkene sitter nemlig ikke på hver sin hest, men drar tvert imot stor nytte av et godt og positivt samarbeid. De er ett lag. At det er såpass kort avstand mellom de tre avdelingene styrker den totale driften i form av muligheter for erfaringsoverføring, og det gjør dem mindre sårbare for aktivitetssvingninger. Forhandlernettverk som strekker seg over hele landet gjør også sitt for å bygge opp om fagmiljøet i bedriften.

I tillegg har de et tett samarbeid med opplæringskontoret for bilfag, og rekrutterer gjerne lærlinger:
- Vi satser gjerne på lærlinger, de er tross alt fremtiden for vår drift. Det å være positiv til å ta inn lærlinger er et viktig signal å sende ut, forteller servicesjef Frank Osmundsen og legger til at det er en bevisst strategi sentralt i konsernet å satse langsiktig på alle sine medarbeidere. Osmundsen har arbeidet ved verkstedet i hele 25 år, og er stolt av både drift og utvikling i lokalene på Stoa.
Daglig leder Vik forteller om et opplegg hvor læringene kombinerer skole og praksis, slik at det som lærlingene får erfaring med på jobb toppes opp med teori:
- Vi har lagt opp til et grundig forløp for våre lærlinger, og med den store spennvidden som vi kan tilby er det en lærerik og spennende mulighet for de riktige personene som tas inn. Etter endt lærlingtid er det for de som ønsker det og som kvalifiserer også mulighet for å fortsette forløpet enten med Kia eller Mercedes og dermed komme et steg nærmere en sikker arbeidsplass, sier han.

Mye kompetanse og erfaring

Det er stadig utvikling i teknologi både på personbil så vel som lastebil, buss og varebil. Bertel O. Steen har fokus på videreutvikling for sine ansatte slik at de utvider sin kunnskap og følger det hurtige tempoet som råder i bilbransjen.
-Vi oppdaterer stadig kompetansen til våre medarbeidere, og legger opp til at de som ønsker får utvidet sine kompetanseområder. Vi tar både karosseri og lakk, og har tatt imot båter og gravemaskiner, sier servicesjef Osmundsen.
Marius Kimbirauskas har arbeidet som lakkerer hos Bertel O Steen i åtte og et halvt år, og følger bekreftende opp vedrørende det store spennet på arbeidsoppgaver:
- Jeg lakker alt fra hele busser og ned til små deler som motorsykkeltanker og parksensorer. For meg er det samme jobb uansett, det som varierer er hvor lang tid det tar, forklarer han og setter på plass maske og vernebriller før han går tilbake inn i lakkeringsverkstedet og fortsetter arbeidet på en varebildør.

Ingen sak er lik

Litt videre inn i lokalet står en bil som er bygget om og tilpasset rullestolbruker, en prosess som er kostbar og svært omfattende. Bilen har vært i et solid sammenstøt, og har fått såpass store skader at den uten sine kostbare og spesialtilpassede egenskaper mest sannsynlig ville ha blitt kondemnert.

- Om en fjorten dagers tid skal jeg nok ha den så god som ny, forsikrer oppretter Børge Eilertsen. Han har arbeidet i bransjen siden 1986, og forklarer at det mye arbeid med ting som må utbedres og repareres for at akkurat denne bilen skal kunne kjøres trygt på veiene igjen.

- Det er en lang og omfattende prosess med strenge krav til dokumentasjon før, etter, og underveis i arbeidet. Disse retningslinjene sier noe om hva som skal fikses og hvordan, og sørger for sikrere bilreparasjoner. Vi har heldigvis gode systemer for å følge det opp her hos oss, avslutter han.