Lidenskap for bil

Linda Marie Anderstrøm, Agderposten Medier

JM Auto ble kjøpt opp av Autostrada den 1. april i år, og har vært gjennom en syv-måneders periode med utvikling. Utviklingen har i stor grad dreid seg om å styrke bedriften ytterligere for fremtiden, og å skape en enda mer offensiv tilnærming til markedet. Enkelte organisatoriske endringer er gjennomført, og i tillegg har selve bedriftslokalet også blitt foredlet slik at det skaper en flott ramme som understreker det budskapet som Autostrada Arendal ønsker å formidle: den beste kvaliteten for kundene.

Forankring av Autostradakulturen
I prosessen før den offisielle navneendringen har de ansatte arbeidet bevisst for å bli bedre kjent med Autostrada, både med hensyn til tankegang og til systemer. De har tilpasset seg, og har nå et framoverrettet fokus.

- Autostrada kjøpte oss opp, de så at her var det mye positivt å dra veksel på og utvikle videre. Nå jobber vi med fremtid, hva er veien videre. Det er alfa og omega å få med seg menneskene, og at vi som arbeider sammen er trygge på hverandre. Vi er her for å gjøre hverandre best mulig, og å lære av hverandre, sier Ove Hagen.

Hagen har vært Daglig leder for JM Auto i hele tretti år, og har god innsikt i hva som kreves for å drive godt og stabilt over flere år. Han er tydelig på at det har vært viktig å få med seg de ansatte på utviklingen, og forteller at det har vært en svært smidig prosess.

- Autostrada er en fremoverlent bedrift, med ekte lidenskap for bil. Våre ansatte her i Arendal passer godt inn i denne tankegangen. De tenker ikke på bil bare som et fremkomstmiddel, men har fokus på at en bil skal gi gode opplevelser. Derfor sier vi at vi skal levere den bilen som kundene egentlig har mest lyst på, og så skal vi sørge for en service som gjør at du kommer tilbake. Vårt nye navn, Autostrada Arendal, formidler at det er BIL vi driver med, forteller Hagen.

JM Auto har vært kjent som en arbeidsplass med vinnerkultur, og hvor det er lov til å være god. Dette er et trekk som skal videreføres i den nye bedriftskulturen.

- Vi legger opp til et krevende system med høye forventninger til de som er med. Resultatene MÅ på plass. Vi stiller store krav til hverandre, men legger også til rette for at folk skal kunne lykkes. Vi heier hverandre fram, og har solide systemer, rutiner og verktøy som gjør at vi kan arbeide effektivt og smart, forteller Hagen.

At utvikling i bilteknologi skjer stadig raskere er de fleste fra før godt kjent med. At utviklingen hos kundene også skjer utrolig fort, er kanskje ikke alle like bevisst på. Men hos Autostrada Arendal er dette et svært viktig fokusområde:

- Som bilforhandler må vi være på i en helt annen grad enn før. Kundene innehar mye mer innsikt og kompetanse på bil nå enn for bare kort tid siden. En annen faktor er at vi møter kundene andre steder nå enn før, på arenaer som på nett og gjennom sosiale medier. Dette fører til at tidsaspektet vi arbeider innenfor er begrenset sammenlignet med hva det var tidligere. Nå er det ofte snakk om timer før kundene kan velge en annen leverandør, så vi er nødt til å respondere kjapt på interesse.

Vil være der for kundene
Hagen beskriver videre at de vil fortsette å jobbe steinhardt for kundenes lojalitet, og gjennom unike servicetilbud som VPS, Volvo Personlig Servicetekniker-systemet kan de levere den servicen som kundene krever. Volvo VPS innebærer at kundene får sin egen personlige servicetekniker som følger dem opp, og tar seg av bilen. Kundene kan kommunisere direkte med sin servicetekniker, slik at det blir minst mulig misforståelser.

-Du skal føle deg velkommen som kunde hos oss, og vi skal gjøre det mest mulig lettvint for enkeltkunden. Vennlighet og kompetanse møter deg her. Å kjøpe bil er en kjempeviktig avgjørelse, men det som skjer etterpå er minst like viktig. Lojalitet til kunden er noe alle som arbeider her er opptatt av, sier Hagen.

Autostrada Arendal skal videreføre prinsippet om å være en «one stop shop», og når du kommer inn dørene i lokalet på Stoa får du som kunde alle elementer som hører med bil. Det er en bevisst tanke om et det totale bilholdet som de tilbyr sine kunder hos Autostrada Arendal. Hagen er fullstendig klar over at de må fortsette å arbeide hardt for å sikre sin markedsandel i tiden fremover:

- Vi spiller på elitenivå, og konkurransen er beinhard. Men det har vist seg at det harde arbeidet vi legger ned lønner seg. Den siste rapporten fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at Volvo har en 30% økning i markedsandel. Det viser at vekststrategien vår virkelig fungerer, og at vi er på riktig vei.

Navnefest
For å feire overgangen fra JM Auto til Autostrada Arendal ble det den første helgen i november arrangert storstilt navnefest i de åpne og eksklusive lokalene på Stoa.

Navnefesten var svært godt besøkt, og flere valgte å benytte av de mange gode tilbudene og muligheten til å kjøpe ny bil til en ekstra god pris. Markeringen varte tre dager til ende, og det var åpenbart for alle besøkende at også de ansatte virkelig syntes at det var gøy å kunne feire dette på denne måten.

- 30 års historie lukkes når JM Auto blir til Autostrada, dette måtte vi hedre med en navnefest. Nå tar vi med oss det beste fra JM og foredler det sammen som team. Det er flott å få lede en sånn flokk som er så gode. Jeg er sikker på at det er et kvalitetstegn for våre kunder at vi er har så sterkt samhold her, slår Hagen fast.

Autostradas fokus på lidenskap for bil var tema for navnefesten. «Lidenskap er enkelt å få med de agenturene vi har», beskriver Hagen, og han er tydelig på at han synes at det er et privilegium å få ha de varemerkene som de har hos Autostrada Arendal.

Eier av Autostrada-kjeden, Gisle Valen, har lenge drevet med import av eksklusive Premium bruktbiler, og har en bilpark som er få forunt både i volum og kvalitet. På navnefesten i Arendal fikk ansatte så vel som besøkende glede av en nærmere titt på enkelte av disse smykkene av noen biler, og fikk føle på den rå lidenskapen som disse sportsbilene representerer. Blant bilene som var utstilt under arrangementet var Jaguar, Audi, BMW, Ferrari, Stelvio Q, Porsche og McLaren.

- Autostrada har satt spor på norske veier i 25 år med de aller råeste bilene man kan få tak i. Ved å ta inn disse bilene på navnefesten viser at vi er BILFOLK. Denne typen sjeldne biler er moro, og skaper god stemning. Rett og slett en ekstra dimensjon på lidenskap for bil, sier Hagen avslutningsvis.