Ove Hagen - Daglig leder i 30 år!

Hans Vidar Levinsen, Agderposten Medier

Når første fase etter salget av J.M. Auto til Autostrada var gjennomført ønsket Ove noe mer frihet og mindre ansvar. Da muligheten for å jobbe mot næringslivet og ta aktivt tak i sponsoratene firmaet har, ble man enige om å ha dette som et viktig satsningsområde i den vekststrategien Autostrada har for fremtiden. 1 2019 har de økt sine markedsa ndeler, og solgtveldig godt, selv om markedet har hatt store endringer.

Du har fått til mye med JM Auto!
- Det har vært en god og spennende reise å få være med på utviklingen for JM Auto fra vi startet på Strømsbusletta, forteller Ove.
- Vi har jo et av Norges flotteste bilhus her, og dette harmonerer veldig bra med måten Autostrada ønsker å fremstå i markedet som en premium leverandør av bil.
- Salget passet også meget godt inn i Volvo Car sine strategier som gikk ut på at forhandlernettet skulle bestå av større aktører som enklere kan takle omstillinger som kommer i en bransje i endring.

Du synes det er ok med mindre ansvar nå?
- Ja, nå er jeg 62 år, og ønsket meg en hverdag med mer frihet og noe mindre ansvar.
- Jeg ville også gjerne ha en stilling der jeg kan være med på å skape noe nytt, noe JM Auto og Autostrada Arendal ikke har gjort før, og det er både spennende og moro!
- Jeg synes det er veldig givende å ha kontakt inn i næringsliv og i forhold til de vi i Autostrada er sponsorer for, så nå skal vi skape nye opplevelser tilknyttet dette ganske unike stedet vi har her, og gleder meg veldig til det.